Svensk och Internationell Affärsjuridik

ADVOKAT Urban Stiernström

Om Stiernström

Stiernström är en advokatbyrå med verksamhet inom svensk och internationell affärsjuridik. Byrån har huvudsaklig inriktning mot svensk och internationell transporträtt och biträder löpande en rad svenska och utländska företag som antingen tillhandahåller eller köper tjänster inom transport-, spedition- och logistiksektorn. Byrån erbjuder därutöver kvalificerad juridisk rådgivning även inom ett flertal andra centrala affärsjuridiska områden.

Tjänster

Våra tjänster kännetecknas av stor sakkunskap och hög tillgänglighet. Vi är prestigelösa och har en uttalad målsättning att alltid vara rakt på sak och tydliga i vår kommunikation. Byrån åtar sig inte alla uppdrag. Vi åtar oss bara uppdrag där vi besitter nödvändig kompetens och där vi ser en tydlig klientnytta. När byrån åtar sig ett uppdrag kan våra uppdragsgivare därför alltid räkna med vår fulla uppmärksamhet från början till slut.

Bakgrund

Stiernström grundades år 2005 och innehas och drivs sedan starten av advokat Urban Stiernström. Urban Stiernström har tidigare varit verksam vid affärsjuridisk advokatbyrå, vid domstol och som chefsjurist vid multinationellt företag och har därigenom mångårig erfarenhet av kvalificerad affärsjuridisk rådgivning både i Sverige och internationellt. Bland byråns klienter finns idag allt ifrån statsägda och börsnoterade svenska och utländska företag till ägarledda företag.

 • Transporträtt
 • Kommersiell Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Företagsöverlåtelser
 • Offentlig upphandling
 • Domstolsprocesser och Skiljeförfaranden
 • Transporträtt
 • Kommersiell Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Företagsöverlåtelser
 • Offentlig upphandling
 • Domstolsprocesser och Skiljeförfaranden

Stiernström Advokatbyrå AB

Adress: Österlånggatan 21, SE-503 31 Borås, Sweden.
Telefon: +46 (0)33 41 77 00.
E-mail: info@sadv.se
Org nr: 556754-5776 Styrelsens säte: Borås